Trang chủ  >  Tin tức quê nhà

Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc tại TX Chí Linh và huyện Kim Thành
Thứ tư, 10/05/2017 | 4:04

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai và Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với thị xã Chí Linh và huyện Kim Thành về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án giai đoạn từ 2004 đến 2015.

Theo báo cáo, tổng số dự án thuê đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh phê duyệt giai đoạn từ 2004 đến 2015 trên địa bàn thị xã Chí Linh là 138 dự án với tổng diện tích trên 762ha. Đến nay, 1 dự án bị thu hồi giấy phép, 16 dự án hết thời hạn, 4 dự án dừng hoạt động và 4 dự án chưa hoạt động. Tổng số dự án thuê đất thuộc thẩm quyền cấp huyện phê duyệt giai đoạn từ 2004 đến 2015 trên địa bàn thị xã Chí Linh là 52 dự án, với tổng diện tích trên 42ha.

Đến nay, Thị xã đã thu hồi 20 dự án do hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại đất và chuyển nhượng tài sản trên đất cho chủ dự án khác hoặc chuyển đổi loại hình từ cá nhân thành tổ chức. Đối với 32 dự án còn lại, có 23 dự án đảm bảo tiến độ thực hiện, 2 dự án chậm 1 năm và 7 dự án chậm trên 5 năm. Nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu là do chủ đầu tư không bố trí đủ nguồn kinh phí thực hiện hoặc có sự thay đổi về hướng đầu tư, cơ hội đưa sản phẩm tiếp cận thị trường.

Kết luận buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai đề nghị thị xã Chí Linh tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và quản lý việc cho thuê đất và sử dụng đất cũng như việc công khai thông tin sau khi được phê duyệt. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả và quản lý tốt hơn. Đặc biệt cần làm tốt công tác quản lý sau khi giao đất cho các chủ đầu tư, để kịp thời phát hiện các sai phạm, hoặc đôn đốc thực hiện đúng tiến độ. Chí Linh cũng cần có giải pháp thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường...

 

*Sau khi khảo sát thực tế tại một số dự án, các thành viên đoàn giám sát ghi nhận, đến nay, huyện Kim Thành đã hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm giai đoạn 2006 -2010, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011- 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Huyện cũng đang rà soát để hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Từ năm 2004 đến hết năm 2015 trên địa bàn huyện có 100 dự án thuê đất thuộc thẩm quyền cấp huyện với diện tích hơn 140 hecta. Đến nay đã có trên 130 hecta đã đầu tư xây dựng, còn lại gần 10h hecta chưa sử dụng; có 86 dự án hoàn thành đúng tiến độ; 2 dự án chậm triển khai quá 1 năm; 9 dự án chậm triển khai quá 5 năm và 3 dự án chậm triển khai quá 9 năm. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn kéo dài. Riêng KCN Lai Vu đến thời điểm này vẫn còn 279 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát tổng hợp các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn có biểu hiện vi phạm luật đất đai, chậm tiến độ đầu tư và đã có văn bản kiến nghị với UBND tỉnh thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư...

Đánh giá cao kết quả công tác quản lý, sử dụng đất của huyện Kim Thành, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế dẫn đến chất lượng quy hoạch sử dụng đất chưa cao; còn nhiều dự án đã thu hồi đất nhưng chưa sử dụng, bỏ hoang kéo dài gây lãng phí lớn. Phó chủ tịch tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đề xuất của huyện về việc tăng cường xử lý sai phạm liên quan đến các dự án treo; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đầu tư, thu hồi đất, cho thuê đất…

Theo HDTV

Thống kê truy cập

Số người online : 204

Số lượt truy cập : 15215862