Trang chủ  >  Tin tức quê nhà

Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại phát huy vai trò tổ chức công đoàn
Thứ sáu, 26/05/2017 | 7:07

Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt pháp luật lao động, quy chế dân chủ cơ sở.

Đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được cải thiện, thu nhập bình quân trên đầu người tăng từ 14,9 triệu đồng năm 2013 lên gần 16 triệu đồng năm 2016.

Nhiều kiến nghị của người lao động được giải quyết thỏa đáng, điều kiện làm việc, phương tiện bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ. Các phong trào thi đua sản xuất được đẩy mạnh. Điển hình như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Phong trào thi đua “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng Gia đình văn hóa, Khu tập thể người lao động văn minh. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần thúc đẩy hiệu quả sản xuất.

Bước sang nhiệm kỳ mới, Công đoàn Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của Đoàn viên và người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Theo HDtv

Thống kê truy cập

Số người online : 92

Số lượt truy cập : 15104967