Trang chủ  >  Người Chí Linh viết

Bái biệt kinh đô
Thứ tư, 25/10/2017 | 7:07

拜别京都


拜别京都撰𤿰旗
偨𧗱𡶀鳯景原疎
歆𣈕畧𨴦花嘲䠣
𣋽晬边軒月産䟻
僣𦛌空容𠉱吏宂
𥑃𢙱𥉩待意天机
𨕭盤𩙍仕𢯦妝册
𩡋沒瓯茶某卷詩
2010
杜庭詢


Bái biệt kinh đô


Bái biệt kinh đô rộn trống cờ
Thày về núi Phượng cảnh nguyên sơ
Hôm mai trước cửa hoa chào đón
Sớm tối bên hiên nguyệt sẵn chờ
Tím ruột không dung phường lại nhũng
Bền lòng trông đợi ý thiên cơ
Trên bàn gió sẽ lay trang sách
Thơm một âu trà mấy cuốn thơ.

                     ĐỖ ĐÌNH TUÂN


Thống kê truy cập

Số người online : 123

Số lượt truy cập : 15791160