Trang chủ  >  Người Chí Linh viết

Chú tiểu tụng kinh
Thứ hai, 04/12/2017 | 8:08

Nam mô lạy Phật Di Đà
Nam mô lạy Phật Thích Ca độ trì
Chúng sanh tẩy sạch sân si
Vô trụ, vô ngã, vô vi tâm lòng
Tâm vô quái ngại đục trong…
Hỷ hoan với đạo nhất lòng trì kinh
Ta Bà sạch hết vô minh
Hoát nhiên tỏ ngộ chúng sinh hữu tình
Mười phương chư phật hiển minh
Bồ đề tâm phát ba sinh an lành
Đạo đời nảy lộc tươi xanh
Nhân sinh giải thoát quẩn quanh luân hồi
Địa ngục hết lửa, dầu sôi …
Tam thiên hoan hỷ… Tiểu ngồi tụng kinh.
 
                        PHẠM KHẮC UYÊN

Thống kê truy cập

Số người online : 41

Số lượt truy cập : 15792777