Trang chủ  >  Tin tức quê nhà

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
Thứ ba, 12/12/2017 | 9:09

Sáng 11.12, HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5, để đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh: Việc xem xét và quyết định các nội dung của kỳ họp này rất quan trọng, là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; thảo luận kế hoạch đầu tư công công năm 2018 và kế hoạch tài chính 3 năm 2018 – 2020; xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016. Quyết định kế hoạch biên chế cơ quan hành chính nhà nước, biên chế khối Đảng, đoàn thể và số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; thống nhất ban hành nghị quyết về khoán kinh phí hoạt động, các chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, khu dân cư. Xem xét báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác bảo vệ an ninh trật tự và  công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017. Kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn của HĐND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”; về đảm bảo chất lượng nguồn nước và cung ứng nước sạch cho nhân dân. Kỳ họp cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng để chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề bức xúc được dư luận, cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

 Trong phiên họp sáng, Kỳ họp HĐND tỉnh nghe và thảo luận về các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, kế hoạch đầu tư công; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVI...

Buổi chiều, Kỳ họp chia tổ thảo luận đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế; dự báo những thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp hoàn thành mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Nhiều ý kiến thảo luận tập trung đề xuất giải pháp thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; thực hiện tinh giản biên chế; sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan khối đảng, chính quyền và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cuối giờ làm việc buổi chiều, HĐND tỉnh tiến hành công tác nhân sự, miễn nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Chí Long, nguyên giám đốc Sở Tư Pháp đã nghỉ hưu và bầu bổ sung ủy viên Ông Ngô Quang giáp, Quyền giám đốc Sở Tư pháp làm Ủy viên UBND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao... Ngày mai kỳ họp làm việc tập trung tại Hội trường, thảo luận và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn về những vấn đề cử tri quan tâm.

nguoichilinh.com TH

Thống kê truy cập

Số người online : 39

Số lượt truy cập : 15792995