Trang chủ  >  Tin tức quê nhà

Bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI
Thứ năm, 14/12/2017 | 8:08

Sau hơn 2,5 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa 16, đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên tích cực thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND và các biện pháp điều hành của UBND tỉnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển nêu rõ, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạt phát triển kinh tế xã hội và ngân sách năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán phân bổ ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2018. Bên cạnh đó, tập trung bàn thảo nhiều vấn đề cử tri quan tâm, như: bố trí chức danh, số lượng người làm việc, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí cho các tổ chức chính trị xã hội, vấn đề môi trường nông thôn, biên chế tại cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo ổn định quỹ bảo hiểm xã hội.Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 chính vì vậy các cấp, ngành, các địa phương cần thể hiện quyết tâm chính trị cao, chủ động nắm bắt thời cơ, cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Trước tiên phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên. Tập trung xây dựng thành công các thương hiệu nông sản đặc thù của tỉnh mang tầm cỡ quốc gia và khu vực. Tiếp tục làm tốt công tác thu – chi ngay từ đầu năm, đảm bảo tự cân đối thu chi theo quyết định của Chính phủ:

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển cũng yêu cầu phải đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đầu tư, cải thiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước. Quan tâm thực hiện các công trình trọng điểm. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở:

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp các ngành tập trung thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

nguoichilinh.com TH

Thống kê truy cập

Số người online : 37

Số lượt truy cập : 15792773