Trang chủ  >  Người Chí Linh viết

Lại Xướng họa trong xóm Núi
Chủ nhật, 24/12/2017 | 8:08

Nhẩn nha…
(Họa đảo vận bài “Thế thái-Nhân tình”
Của Phạm Khắc Uyên)

 

Trần gian cõi tạm dưới khung trời
Đây núi kia rừng nọ biển khơi
Vũ trụ xa vời mơ chẳng tới
Chòm sao mê mải mãi di dời
Hỏi đâu là cũ đâu là mới
Ngụ ở nơi nào cũng có nơi
Xin hãy nhẩn nha cùng vạn giới
Mỗi hôm thưởng thức một hôm đời.

15/12/2017
Đỗ Đình Tuân

 

PHỤ CHÉP BÀI MỜI HỌA

Thế thái – Nhân tình
(Ngũ độ thanh 1– Bát vĩ đồng âm 2)

 

Quán trọ trần gian huyễn ảo đời
Giăng mù tỏa khói tận trùng khơi
Tiền duyên thổn thức mòn trông đợi
Nghiệp chướng trầm luân mãi chẳng dời
Nghĩa lẻ chìm tan vào vạn giới
Tình chung trải rộng đến ngàn nơi
Xuân về vật cảnh thay mầu mới
Tỏ ngộ hòa không giữa đất trời.

Phạm khắc Uyên

Đỗ Đình Tuân chú giải:

1. Ngũ độ thanh: thể này yêu cầu thanh điệu bằng trắc của 7 chữ trong câu như sau:
a. Với các chữ thanh bằng (thanh không dấu và thanh huyền) thì 2 chữ gần nhau không được cùng thanh.
Ví dụ: Trần gian cõi tạm dưới khung trời
Thì các chữ “trần gian” và “khung trời” là những chữ cùng thanh bằng gần nhau phải khác dấu (tức là một chữ thanh không dấu thì chữ kia phải mang dấu huyền và ngược lại)
b. Với các chữ thanh trắc ( sắc, nặng, hỏi, ngã) trong câu thơ phải mang dấu khác nhau
Ví dụ 1: Đây núi kia rừng nọ biển khơi
Câu này có 3 chữ mang thanh trắc thì mang 3 dấu khác nhau “núi” (thanh sắc), “nọ” (thanh nặng) và “biển” (thanh hỏi).
Ví dụ 2: Mỗi hôm thưởng thức một hôm đời
Câu này có 4 chữ mang thanh trắc thì cả 4 chữ cũng phải mang đủ 4 dấu khác nhau: chữ “mỗi” (thanh ngã), chữ “thưởng” (thanh hỏi), chữ “thức” (thanh sắc) và chữ “một” (thanh nặng).

2. Bát vĩ đồng âm: tám chữ cuối tám câu thơ đều cùng một khuôn âm. Cụ thể ở bài “Nhẩn nha…” của Đỗ Đình Tuân thì tám chữ cuối câu đó là: Trời, khơi, tới, dời, mới, nơi, giới, đời nếu “bóc dấu thanh và phụ âm đầu ra” thì chúng sẽ có cùng khuôn âm “ơi”

15/12/2017
Tổ thơ Nguyễn Trãi


Thống kê truy cập

Số người online : 40

Số lượt truy cập : 15792776