Trang chủ  >  Người Chí Linh viết

Vẫn là đất thôi
Thứ sáu, 12/01/2018 | 7:07

Đất thì vẫn chỉ đất thôi

Nhào nặn một hồi thành cốt tượng đây

Sơn son thếp vàng liền tay

Thành ra bức tượng đặt ngay bệ thờ

Dân tình nỏ biết chi mô

Sì sụp quỳ lạy tung hô suốt ngày

Tượng ta cũng tưởng mình tài

Xuống tay trảm tướng, vung tay đốt tiền

Gặp mùa mưa bão liên miên

Thủy điện xả lũ ngập đền mới gay

Tượng ta ngâm nước mấy ngày

Lại thành đống đất nằm ngay bờ rào.

                            ANH TRANG


Thống kê truy cập

Số người online : 128

Số lượt truy cập : 15791165