Trang chủ  >  Người Chí Linh viết

Bà chúa Tiến sĩ
Thứ năm, 01/02/2018 | 9:09

Vua yêu chúa mến sử lưu truyền
Bảo tháp mãi còn đến vạn niên
Thục nữ danh thơm lan khắp nước
Hiền nhân tiếng vọng đến muôn miền
Lời hay bầy tỏ cùng thiên tử
Ý đẹp luận bàn với bút nghiên
Tiến sĩ má hồng nơi điện ngọc
Vua yêu chúa mến sử lưu truyền.
 
                          TRẦN THỊ YÊN

Thống kê truy cập

Số người online : 210

Số lượt truy cập : 17175635