Trang chủ  >  Tin tức quê nhà

Xây dưng nông thôn mới gắn với tiêu chí phường ở Đồng Lạc
Thứ sáu, 27/04/2018 | 9:09

Với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2020, thị xã Chí Linh đã quy hoạch và xây dựng 6 xã nâng cấp lên phường trong năm 2018, 2019. Là một trong 6 xã trong lộ trình trở thành phường, do đó quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM ở xã Đồng Lạc được gắn với tiêu chí phường.

Xã Đồng Lạc có 5 thôn, gần  7.400 nhân khẩu. Từ năm 2003 – 2015, xã đã đưa diện tích chuyển đổi đất 1 vụ lúa sang xây dựng trang trại, gia trại với tổng diện tích trên 50 ha thả cá, gắn với việc nuôi gia súc, thủy cầm, gia cầm đạt hiệu quả kinh tế. Thu nhập bình quân năm 2017 là 43 triệu đồng/người/ năm. Đến nay xã đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  Khi xây dựng các tiêu chí nông thôn mới xã Đồng Lạc đã gắn một số tiêu chí để xây dựng xã lên phường. Trước hết là hệ thống đường giao thông của xã đã 100% được bê tông hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Do làm tốt công tác tuyên truyền, người dân trong xã đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường … Cả ba trường mầm non, tiểu học, THCS của xã cùng Trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia, 100% khu dân cư có nhà văn hóa, khu thể thao. Tuy nhiên từ các tiêu chí của NTM để lên cấp phường thì xã Đồng Lạc còn phải nâng cấp 1 số tiêu chí như mở rộng đường thôn, xóm từ 3,5 m lên 5,5m, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng...

Với lợi thế phát triển nông nghiệp cận đô thị, người dân xã Đồng Lạc đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng các vùng chuyên canh rau, lúa chất lượng cao. Điều khó khăn nhất của Đồng Lạc hiện nay để xây dựng tiêu chí Phường đó là tỷ lệ sản xuất nông nghiệp còn cao. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp là mục tiêu mà các cấp Ủy, chính quyền và nhân dân Đồng Lạc đang nỗ lực để đạt được...

Theo HDTV

Thống kê truy cập

Số người online : 359

Số lượt truy cập : 17174566