Trang chủ  >  Phiếm đàm

Có lên, có xuống, có vào, có ra
Thứ tư, 09/05/2018 | 7:07

- Việc "có lên có xuống", "có vào có ra" là hết sức bình thường trong công tác cán bộ. Nhưng ở ta lâu nay lại không như thế. Đã đến lúc, chuyện bình thường ấy phải thực sự... bình thường.

Đề án trình Hội nghị trung ương 7 khai mạc hôm nay được xem như "gãi đúng chỗ ngứa". Bởi liên tiếp các vụ "củi lửa" gần đây cho thấy công tác cán bộ, chất lượng cán bộ, kể cả cấp chiến lược bộc lộ nhiều vấn đề đòi hỏi phải giải quyết gấp.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Công tác cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là gốc của mọi công việc, then chốt của then chốt".

Nhưng nhiều nơi, nhiều lúc, then chốt đã và đang lung lay. Cũng con người đó, khi được lựa chọn thì "đúng quy trình"; khi để xảy ra vi phạm mới nhận ra không đúng người đúng việc - "ngồi nhầm ghế".

Cũng con người đó, khi kiểm điểm, phân loại cán bộ đảng viên hằng năm đều hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến khi cơ quan chức năng vào cuộc, người dân, báo chí giám sát lại "lòi" ra bao chuyện tày đình.

 

Đánh giá cán bộ là khâu trọng yếu nhất và thực tế chứng minh nó vẫn là khâu yếu nhất. Đề án lần này xác định đột phá vào khâu yếu nhất theo hướng mọi quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ, quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; đề cao trách nhiệm giải trình, tăng cường cơ chế chất vấn, phản biện...

Kể từ khi ra đời, Nghị quyết trung ương 6 về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" đã tạo hiệu ứng mạnh ở nhiều bộ ngành, địa phương. Chuyện tái cơ cấu ở ngành công an là một dẫn chứng điển hình.

Nghị quyết trung ương 7 "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" sẽ là bước tiếp nối được đặt nhiều kỳ vọng.

Một bộ máy dù có "tinh gọn" cũng không thể "hiệu lực, hiệu quả" nếu không có được những cán bộ "đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Những người không đủ chuẩn chất phải được thanh loại, đứng sang một bên cho người khác làm.

Việc "có lên có xuống", "có vào có ra" là hết sức bình thường trong công tác cán bộ. Nhưng ở ta lâu nay lại không như thế. Đã đến lúc, chuyện bình thường ấy phải thực sự... bình thường.

Theo TT

Thống kê truy cập

Số người online : 353

Số lượt truy cập : 17174506