Trang chủ  >  Phiếm đàm

Keo kiệt
Thứ hai, 08/10/2018 | 9:09

Định thau giếng rửa bể, Binh Chức sai con sang lão Hạc mượn máy bơm.

Thằng con đi một lúc lâu lâu, trở về tay không.
- Máy đâu?- Binh Chức hỏi
- Hỏng rồi, bố ạ.- Thằng con nói
- Hỏng là hỏng thế nào. Tuần trước tao mượn của mấy nhà, tát ao bắt cá, mày cũng biết đấy, cái máy xách tay của lão Hạc tốt nhất mà.
- Hỏng thật bố ạ. Con thấy lão bê máy ra. Giật, giật...Chọc chọc...Ngoáy ngoáy...Vặn vặn...Lại giật, giật, giật. Cái máy cứ nằm ì ra...
- Hừ...Lão tự diễn biến đấy. Đồ tồi...đồ keo kiệt. Thôi, mau lấy máy mới nhà ta ra mà dùng!

nguoichilinh.com ST

Thống kê truy cập

Số người online : 48

Số lượt truy cập : 17912965