Trang chủ  >  Văn hóa văn nghệ

Trò đời
Thứ sáu, 30/11/2018 | 8:08

Một lưng một vốc kém chi mô,
Cho biết chanh chua khế cũng chua.
Ðã chắc bữa trưa chừa bữa tối,
Mà tham con giếc tiếc con rô.
Trăm điều đổ tội cho nhà oản,
Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa.
Khó bó cái khôn còn nói khéo,
Dầu ai có quấy vấy nên hồ.

                  NGUYỄN CÔNG TRỨ


Thống kê truy cập

Số người online : 255

Số lượt truy cập : 16530363