Trang chủ  >  Phiếm đàm

Không dùng tiền mặt, rối à nghen!
Thứ tư, 09/01/2019 | 9:09

- Hội những người mại quyền chuyên dùng quyền lực để tham nhũng họp bất thường để bàn việc hệ trọng có thể quyết định sự tồn vong của hội viên và cả hội trong nhiều năm tới.

Hội trưởng đi thẳng vào vấn đề: "Tới đây có chủ trương siết thanh toán bằng tiền mặt. Chuyện phong bì dày cộp hay vali tiền mặt cho chúng ta sẽ gặp khó khăn. Anh em phải bàn, tập trung hai việc.

Một là làm sao để bên kia đưa tiền, chúng ta nhận tiền mà không lưu dấu vết. Nhắc lại, sau này "đối tác" muốn có tiền mặt để chung chi cho chúng ta cũng khó, ra ngân hàng rút là lưu lại dấu vết. Biết ơn bằng chuyển khoản lại càng không.

Phải tìm cách nào đó cho cả đôi bên yên tâm.

Hai là tìm cách rửa sạch đống tiền mà các hội viên đã thu hái được trong lúc đương chức, nói đơn giản là rửa tiền".

Không khí cuộc họp chùng hẳn xuống. Các tiếng thở dài lần lượt vang lên. Nhiều phút trôi qua, vẫn là những tiếng thở dài.

Hội trưởng hội mại quyền đành phải cất tiếng: "May cho chúng ta, lẽ ra việc bớt dùng tiền mặt đã làm từ lâu rồi nhưng nhờ dư luận phản đối nên dây dưa đến nay. Lần này cũng mong có nhiều tiếng phản đối để chúng ta còn có đường sống.

Nhưng không chờ nước đến chân mới nhảy, hội viên phải học tập kinh nghiệm nước ngoài, cách nào chung chi mà không để lại dấu vết, lần họp sau phổ biến cho nhau. Vậy đi. Ngồi thở dài hoài, ngán lắm!

BB

Thống kê truy cập

Số người online : 47

Số lượt truy cập : 17980608