Trang chủ  >  Phiếm đàm

Làm sao ngăn "buôn thần bán thánh"
Thứ bảy, 02/03/2019 | 9:09

- Tại một hội thảo, mọi người rôm rả nêu giải pháp để ngăn ngừa tệ nạn các lễ hội "buôn thần bán thánh".

Ông A: Phải tăng cường lực lượng an ninh nhiều hơn nữa.

Ông B: Có lễ hội đã bố trí hơn hai nghìn nhân viên an ninh nhưng vẫn không xuể. Phải huy động thêm thanh niên khác vào cuộc.

Ông C: Phải nâng cao ý thức người dân.

Ông D: Phải đẩy mạnh tuyên truyền.

Ông E: Phải bài trừ mê tín, dị đoan. Phải, phải...

Bỗng ông X dõng dạc: Phải cấm cán bộ đi lễ hội.

Mọi người ồ lên, hỏi vì sao? 

Ông X trả lời: Cán bộ phải nêu gương, cán bộ đi trước làng nước theo sau. Lễ hội mà thấy vô số cán bộ đi cầu tiền và quyền bảo sao dân không cầu theo. Phát ấn mà lãnh đạo được ưu tiên vào vòng đầu, nhận ấn trước rồi mới đến dân thì bảo sao dân không tranh giành!

Mọi người hỏi cấm cán bộ đi lễ hội bằng cách nào, chứ nhiều năm qua đã có quy định cấm cán bộ đi trong giờ làm việc, cấm đi xe công, cấm mê tín dị đoan... nhưng đều "bó tay".

Ông X ậm ừ không nói gì nữa.

BB

Thống kê truy cập

Số người online : 67

Số lượt truy cập : 17913009