Trang chủ  >  Tin tức quê nhà

Khởi động lại Khu dân cư phía Đông- TP Chí Linh
Thứ ba, 14/05/2019 | 9:09

Ngày 23/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng, giao đất (đợt 1) cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phía Đông, thành phố Chí Linh

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

1. Thu hồi 265.372,77 mđất thuộc phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Gồm 237.604,33 m2 đất khu công nghiệp do Trung tâm phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh; 27.768,44 m2 đất (trong đó có 23.118 m2 đất trồng lúa -LUC) do UBND phường Cộng Hòa quản lý theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 và Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh. 

2. Chuyển mục đích sử dụng 265.372,77 m2 đất (diện tích thu hồi tại mục 1 trên); giao đất (đợt 1) cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thành Đông để xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc Khu đô thị mới phía Đông thành phố Chí Linh theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án được phê duyệt; sử dụng vào các mục đích theo quy hoạch và dự án đầu tư đã được duyệt; cụ thể như sau:

- Đất ở đô thị: 103.735,7  m2 (trong đó có 28.964,71 m2 đất khu nhà ở xã hội);

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

+ Phương thức giao đất: Đối với đất ở (không bao gồm đất khu nhà ở xã hội): Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Đất xây dựng công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật: 161.637,07 m2; gồm: Đất trụ sở hành chính, nhà văn hóa, y tế, chợ: 10.928,85 m2; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (đất trường học, nhà trẻ): 14.087,57 m2; đất làm đường giao thông: 97.075,30 m2; bãi đỗ xe: 8.122,36 m2; đất cây xanh, mặt nước: 29.074,55 m2; đất hạ tầng kỹ thuật: 2.348,44 m2.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-1447-1.signed.pdf

nguoichilinh.com TH

Thống kê truy cập

Số người online : 154

Số lượt truy cập : 1103875