Trang chủ  >  Tin tức quê nhà

Lại thêm hai khu dân cư mới đang hình thành
Thứ năm, 16/05/2019 | 3:03

Ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1602/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Văn An, thành phố Chí Linh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng 12.677,1 m2 đất tại phường Văn An (UBND thành phố Chí Linh đã thu hồi, thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng); gồm đất chuyên trồng lúa nước (LUC) 11.229 m2, đất giao thông (DGT) 594,5 m2, đất thủy lợi (DTL) 853,6 m2 để thực hiện xây dựng Khu dân cư Trại Thượng, phường Văn An, thành phố Chí Linh theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, UBND thành phố Chí Linh phê duyệt tại Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018; cụ thể chuyển thành:

- Đất ở, bán đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ dân có nhu cầu làm nhà ở (ODT): 9.751 m2 (bố trí thành 50 lô đất ở);

- Đất vỉa hè, đường giao thông (DGT): 2.579,1 m2;

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 347 m2.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-1602-1.signed.pdf

 

* Cũng ngày 10/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất (giai đoạn 2) để đấu giá quyền  sử dụng đất tại phường Văn An, thành phố Chí Linh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định:

1. Chuyển mục đích sử dụng 1.472 m2 đất trồng lúa (LUC) trong tổng số 1.618m2 đất, UBND thành phố Chí Linh đã thu hồi, hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại phường Văn An để thực hiện xây dựng Khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh (giai đoạn 2) theo quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, do UBND thị xã Chí Linh (nay là UBND thành phố Chí Linh) phê duyệt tại Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018; cụ thể chuyển thành:

- Đất ở (ODT), bán đấu giá quyền sử dụng đất: 1.158,5 m2 (bố trí thành 08 lô đất ở, từ lô LK1 đến lô LK8);

- Đất vỉa hè, đường giao thông (DGT): 166,5 m2;

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 147 m2.

2. Diện tích đất 146 m2 nằm ngoài ranh giới xây dựng Khu dân cư, giao cho UBND phường Văn An quản lý theo quy định.

Xem chi tiết và tải về văn bản: QDDI-2019-1603-1.signed.pdf

nguoichilinh.com TH

Thống kê truy cập

Số người online : 93

Số lượt truy cập : 723430