Trang chủ  >  Văn hóa văn nghệ

Trò đời
Thứ năm, 06/06/2019 | 9:09

Một lưng một vốc kém chi mô,
Cho biết chanh chua khế cũng chua.
Ðã chắc bữa trưa chừa bữa tối,
Mà tham con giếc tiếc con rô.
Trăm điều đổ tội cho nhà oản,
Nhiều sãi không ai đóng cửa chùa.
Khó bó cái khôn còn nói khéo,
Dầu ai có quấy vấy nên hồ.

              NGUYỄN CÔNG TRỨ

Các tin khác

Thống kê truy cập

Số người online : 41

Số lượt truy cập : 723671