Trang chủ  >  Phiếm đàm

Ngày "không tham nhũng"
Thứ tư, 19/06/2019 | 10:10

- Hưởng ứng phong trào phòng chống tham nhũng lan rộng khắp nơi, bộ X đưa ra sáng kiến 'Ngày không tham nhũng'.

Tuy nhiên, sáng kiến vừa đưa ra đã có ý kiến đòi dẹp ngay với lý do nếu thực hiện "Ngày không tham nhũng" thì dư luận lại đặt nghi vấn những ngày còn lại ở bộ đều tham nhũng à???

Các cuộc tranh luận diễn ra quyết liệt, trong đó bên đưa ra sáng kiến kiên quyết đòi thực hiện.

- "Chúng ta không sợ dư luận vì hơn 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, bộ ta chưa phát hiện một trường hợp tham nhũng nào. "Ngày không tham nhũng" ra đời sẽ giúp công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng đi sâu hơn vào từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động..." - bên đưa ra sáng kiến nêu quan điểm.

Các cuộc tranh luận tiếp tục quyết liệt, có phần căng thẳng vì không bên nào chịu bên nào. Cuối cùng, bên không đồng ý chịu thua.

Vậy là bộ X trở thành bộ đầu tiên có "Ngày không tham nhũng" và ngày được chọn là 30-2...

nguoichilinh.com ST

Thống kê truy cập

Số người online : 182

Số lượt truy cập : 1103958