Trang chủ  >  Nghiên cứu - Trao đổi

Khát vọng dân tộc hùng cường trong Di chúc của Bác
Thứ hai, 02/09/2019 | 5:05

Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được xếp hạng bảo vật quốc gia, là sự kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại. Bản Di chúc thiêng liêng cũng chứa đựng những giá trị lý luận - thực tiễn vượt thời gian, phản ánh khát vọng cháy bỏng của một con người suốt đời một lòng, một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bản Di chúc ấy cũng khẳng định khát vọng về một dân tộc Việt Nam hùng cường, hòa bình, dân chủ và giàu mạnh. Xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” cũng được coi là nhiệm vụ mà Bác giao cho Đảng, cho từng đảng viên. Và để làm được điều ấy, mỗi đảng viên phải có đạo đức cách mạng.

 

“Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Một đoạn ngắn trong Di chúc, Bác dùng 4 chữ “thật” để nhấn mạnh những vấn đề trong Đảng. 50 năm qua, đã có những thời điểm chúng ta chưa thực hiện được triệt để những chữ “thật” trong Di chúc của Bác.

Tại cuộc hội thảo khoa học cấp Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cũng đã nhận định: “Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, hiện đất nước ta vẫn còn những vấn đề khó khăn, phức tạp cần được tập trung tổ chức khắc phục như nhiều nơi còn tình trạng thiếu dân chủ, dân chủ hình thức; một số cán bộ, chi bộ còn có tình trạng chủ nghĩa cá nhân, mất đoàn kết nội bộ, lợi ích nhóm, tiêu cực, tư tưởng cục bộ địa phương còn khá nặng nề…”.

Nếu như không giải quyết được những vấn đề trên thì những thành tựu kinh tế-xã hội đã đạt được chưa bền vững, đất nước chưa thực sự mạnh giàu.

Chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên, liên tục. Đó cũng là công việc thiết thực thực hiện những tâm nguyện trong Di chúc của Người.

Trong những tháng ngày này, nhắc lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là lúc Đảng rà soát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đặc biệt việc triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác chống tiêu cực mạnh mẽ đã và đang làm cho người dân tin hơn vào Đảng. Niềm tin ấy có sức lan tỏa và truyền cảm hứng sâu rộng. Chỉ có niềm tin ấy, Đảng và nhân dân mới hoàn thành sứ mệnh mà Bác Hồ giao phó, để xây dựng một Việt Nam hùng cường. Đó cũng là mong muốn của Bác trong bản Di chúc linh thiêng mà chúng ta cùng đọc lại nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

HOÀNG LÂM


Thống kê truy cập

Số người online : 102

Số lượt truy cập : 742274