Trang chủ  >  Người Chí Linh hôm nay

Trường ĐH Sao Đỏ bảo vệ thành công đề tài NCKH cấp tỉnh
Thứ ba, 17/09/2019 | 4:04

Nghiên cứu khoa học được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Vì vậy, từ nhiều năm qua, Trường Đại học Sao Đỏ luôn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đạt nhiều thành tựu xuất sắc. Tiếp nối thành công đó, ngày 17/9/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Hải Dương tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Tỉnh với đề tài “Xây dựng mô hình liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập quốc tế“. Đề tài do TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ làm chủ nhiệm đề tài.

 Hội đồng đánh giá nghiệm thu gồm có: Chủ tịch Hội đồng, Ths. Phạm Văn Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Vóc  - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Phản biện 1, TS. Nguyễn Văn Hội - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương, Bộ Công thương; Phản biện 2, PGS. TS Phạm Thị Hồng Điệp – Phó Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; 04 Ủy viên là Ths. Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ths. Trần Thị Hải Hà - Phó Giám đốc Sở Tài chính; TS. Tạ Thị Thúy Ngân - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải Dương; Ths. Nguyễn Đức Thái - Trưởng phòng dạy nghề, Sở Lao động Thương binh và xã hội và TS. Lê Lương Thịnh - Ủy viên thư ký hội đồng.
 
Phó chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Vóc - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 
chủ trì buổi nghiệm thu
         
Đề tài được thực hiện trong thời gian 2 năm với 3 mục tiêu: Xây dựng mô hình liên kết giữa Trường Đại học Sao Đỏ với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập quốc tế;  Thu hút đầu tư của các doanh nghiệp về kinh phí, cơ sở vật chất, cán bộ tham gia giảng dạy, hướng dẫn kỹ thuật...cho công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Sao Đỏ; Doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực sau đào tạo của Trường Đại học Sao Đỏ đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.
 
TS. Nguyễn Thị Nhan báo cáo nội dung đề tài
         
Thay mặt nhóm đề tài, TS. Nguyễn Thị Nhan đã trình bày nội dung đề tài, trong đó nhấn mạnh: Trên cơ sở khảo sát thực tiễn ở Trường Đại học Sao Đỏ và 4 doanh nghiệp (Công ty TNHH Toyota Hải Dương, công ty TNHH May Tinh Lợi, Công ty Cổ phần Lilama 69-1 Phả Lại, công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam ...) đánh giá thực trạng đào tạo của nhà trường, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng được mô hình liên kết giữa Trường Đại học Sao Đỏ với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ hội nhập quốc tế. Cụ thể: mô hình có sự liên kết trong xây dựng không gian hướng nghiệp cho sinh viên, có sự đặt hàng của doanh nghiệp về đào tạo chuyên môn sâu, doanh nghiệp tham gia đánh giá sinh viên và thành lập trung tâm đào tạo của doanh nghiệp tại Trường Đại học Sao Đỏ.
 
Các thành viên hội đồng nhận xét đề tài
         
Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá là có ý nghĩa khoa học và ứng dụng cao trong thực tiễn. Phó Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện và sớm ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới. Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Khá.
 

TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên – Chủ nhiệm đề tài phát biểu tại buổi nghiệm thu đề tài
       
  Kết quả nghiên cứu của đề tài một lần nữa đã khẳng định sự nghiêm túc, tích cực trong công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sao Đỏ.
BÍCH THỦY

Thống kê truy cập

Số người online : 119

Số lượt truy cập : 1035914