Trang chủ  >  Người Chí Linh viết

Bông hoa vườn đời
Thứ tư, 06/11/2019 | 3:03

Từ năm mười sáu (2016) phố ta

Vườn đời nảy một bông hoa tuyệt vời

Hội Từ Thiện bẩy mươi người

Thường xuyên nấu cháo thăm nuôi người nghèo…

Thấy người cơ nhỡ gieo neo

Hội bèn tìm đến làm điều nghĩa nhân

Người thì cấp gạo cho ăn

Người tiền đi viện người lần cầu kinh…

Vô tư tự nguyện hết mình

Thật là chí nghĩa chí tình biết bao

Không giầù có, chẳng tài cao

Chút lòng nhân ái gửi vào nhân gian

Bông hoa ấy mãi không tàn

Tươi nguồn suối mát chứa chan tình người…

                               ĐỖ ĐÌNH TUÂN


Thống kê truy cập

Số người online : 72

Số lượt truy cập : 1026274