Trang chủ  >  Người Chí Linh viết

Lỏng tay hóa nhờn
Thứ sáu, 29/11/2019 | 3:03

Hình như đã bầy lâu nay

Bàn nhiều làm ít lỏng tay hóa nhờn

Bọn cơ hội chúng coi thường

Nghiêm mà không trị nhiễu nhương quá trời

Bọn quan tham chúng gặp thời

Những lợi ích nhóm chẳng rời nhau ra

Làm rồi ta chẳngkiểm tra

Tiền dân của nước kiếm tràn cung mây

Chục trăm ngàn tỷ đó đây

Sạch sành sanh chúng vét đầy túi tham

Dân biết hết dân phàn nàn

Phải nghiêm trị chúng Đảng làm dân theo

Mắt dân sáng lắm đau nhiều

Làm sao giữ nổi vương triều đã suy ?

                      PHÙNG ĐÌNH BẮC


Thống kê truy cập

Số người online : 67

Số lượt truy cập : 719110