Trang chủ  >  Tin tức quê nhà

Tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn TP và xã phường năm 2019
Thứ tư, 11/12/2019 | 4:04

Từ ngày 25.11 đến 3.12, Thành ủy Chí Linh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy TP và dự nguồn cấp ủy xã- phường năm 2019. Đại diện BTC Tỉnh ủy, tiến sĩ Vũ Văn Hậu- Phó GĐ Học viện Chính trị khu vực I và các đồng chí lãnh đạo Thành ủy đã tới dự.

Đây là lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch đầu tiên trong năm 2019 với 284 học viên, trong đó cấp TP có 52 học viên, cấp xã, phường có 232 học viên được chia thành 3 lớp. Đối với 2 lớp xã, phường học từ 25. 11- 30.11, cấp thành phố học từ 27.11 đến 3.12. Các học viên được giảng viên truyền đạt các kiến thức thực tiễn và lý luận: Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; tình hình KTXH và sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của TP, xã, phường; cải cách nền hành chính công theo tinh thần “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cấp TP trong giai đoạn hiện nay; văn hóa chính trị trong thực thi quyền lực chính trị; phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đ/c Nguyễn Văn Hồng- PBT TT- Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy TP và cấp ủy xã, phường những kiến thức về lý luận, thực tiễn, củng cố thêm nhận thức về chính trị, năng lực lãnh đạo và quản lý, đồng thời gắn lý luận với thực tiễn. Để lớp học đạt kết quả cao, đ/c yêu cầu các học viên tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị. Thường trực Thành ủy sẽ xem đây là một kênh để đánh giá cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch nguồn những học viên vi phạm nội quy và kết quả học tập không đạt yêu cầu…/.

Trong thời gian học tập, các học viên được truyền đạt 12 chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng như: Giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác- Lênin trong thời đại ngày nay; tình hình KT-XH và sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; cải cách nền hành chính công theo tinh thần “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy trong giai đoạn hiện nay; văn hóa chính trị trong thực thi quyền lực chính trị; phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam…Kết thúc khóa học, 100% học viên được Học viện Chính trị khu vực I cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng; 13 học viên có thành tích trong học tập, rèn luyện được Học viện Chính trị khu vực I tặng Giấy khen.

 

Phát biểu bế giảng, UV BTV- Trưởng BTC Thành ủy Nguyễn Văn Kiên nhấn mạnh: Việc cập nhật kiến thức đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành của TP. Vì vậy, sau khóa bồi dưỡng này, các học viên cần tiếp tục phát huy tính sáng tạo, vận dụng linh hoạt các kiến thức được trang bị từ lớp bồi dưỡng vào thực tiễn công tác trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình với tinh thần đam mê, nhiệt huyết và trách nhiệm nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của TP Chí Linh. Sau lớp học, BTC Thành ủy sẽ xây dựng báo cáo, đánh giá rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức lớp học để tiếp tục tham mưu giúp BTV Thành ủy làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tiếp theo

nguoichilinh.com

Thống kê truy cập

Số người online : 10

Số lượt truy cập : 1105241