Trang chủ  >  Hội viên

Quy ước nội bộ hđh Chí Linh tại Hà Nội
Thứ bảy, 08/03/2008 | 5:05

Bản quy ước được thông qua tại Đại hội lần thứ nhất của HĐH Chí Linh ngày 16 tháng Hai năm 2008

QUY ƯỚC NỘI BỘ

HỘI ĐỒNG HƯƠNG CHÍ LINH TẠI HÀ NỘI

*********

 

1-     Hội đồng hương Chí Linh tại Hà Nội là tập hợp mọi thành viên quê tại huyện Chí Linh, Hải Dương đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội không phân biệt tuổi tác, chức vụ, nghề nghiệp… tự nguyện tham gia và chấp hành quy ước nội bộ của Hội.

2-     Tôn chỉ mục đích của Hội là: phát huy truyền thống quê hương, thắt chặt hơn nữa tình thân ái giữa những người cùng quê; qua đó tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hiện tại. Hội giữ mối quan hệ chặt chẽ với Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Chí Linh, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Chí Linh ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

3-     Các hoạt động của Hội gồm:

-         Tổ chức gặp mặt toàn thể hàng năm vào dịp đầu Xuân.

-         Tổ chức về thăm quê hương, tham gia đóng góp xây dựng quê hương theo điều kiện, khả năng của mình.

-         Thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện tại quê hương.

-         Thông qua hoạt động gặp mặt của Hội để hình thành nên các nhóm theo địa bàn, lứa tuổi hoặc nghề nghiệp, qua đó chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội.

4-     Để điều hành và duy trì hoạt động của Hội là Ban Liên lạc do Đại hội thành viên HĐH bầu ra trong cuộc gặp mặt toàn thể lần thứ nhất và được bổ sung hàng năm (nếu có yêu cầu). Ban Liên lạc gồm: Trưởng ban, 1-2 phó trưởng ban và một số ủy viên. Thời gian hội họp của BLL do Trưởng ban quyết định hoặc khi các thành viên có yêu cầu đề đạt với Trưởng ban. Tiếng nói của Hội là trang WEB “NGƯỜI CHÍ LINH” và các bản tin nội bộ.

5-     Tài chính của Hội:

a-     Nguồn thu:

+ Đóng góp Hội phí của Hội viên: Mức thu do Đại hội toàn thể hàng năm quyết định.

+ Tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm và của các thành viên có khả năng về kinh tế trong Hội.

+ Các hoạt động làm kinh tế do Hội chủ trì.

b-    Chi phí:

+ Chi tổ chức gặp mặt truyền thống hàng năm.

+ Chi cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và tham gia xây dựng quê hương.

+ Chi phí duy trì trang WEB và các hoạt động tuyên truyền.

6-     Quy ước của Hội sẽ được bổ sung, điều chỉnh khi có trên 50% thành viên đề nghị.

 

Hà nội, ngày 16 tháng 2 năm 2008

                                                           BAN LIÊN LẠC HĐH CHÍ LINH TẠI HÀ NỘI

 

Địa chỉ liên hệ của Hội:

Nguyễn Khắc Nguyệt- UV thường trực BLL

ĐT: 047641185, 0982030089


Thống kê truy cập

Số người online : 52

Số lượt truy cập : 572633